KANNA AMAR GHARE AND BAIRE LYRICS

GHARE AND BAIRE

Film : GHARE AND BAIRE
Singer : SAVVY
Music  : SAVVY
Lyrics:DIPANGSHU ACHARYA

Please please please
Samle thakis
Please please please
Sabdhane jaas
Pouche janas
Sob sob sopno  kabar
Ar ar ar Kanna amar

Ghamche na ar
Toke chara bhabini kichu
Jani ojhota dakhchi pichu
Jasna chole ei bikele
Amai phele
Bhalobasi joto khuti nati
Bondhuta pasa paasi
Kichu alo Kichu andhokar
Kanna amar ghamche na ar
Kanna amar ghambe na aar

Jai jai jaishob bhenge jai
Ai aai tui fire aai
Amar parai
Bol bol bolbol tui holi kar
Ar ar ar kanna amar
Thamche na aar
Ami ekhane boddo eka
Sudhu lukiye sopno dekha
Ei shrabone apon bole
Mon kemone

Bhalobasi joto khuti nati
Bondhuta pasa paasi
Kichu alo Kichu andhokar
Kanna amar ghamche na ar
Kanna amar ghambe na aar