श्री हनुमान चालीसा लिरिक्स | Hanuman Chalisa Lyrics

श्री हनुमान चालीसा लिरिक्स ॥दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके…